SFS 2007:1211 Lag om ändring i lagen (2007:325) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.