SFS 2007:1226 Förordning om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen

071226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:247) med
instruktion för utrikesrepresentationen;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1992:247) med instruktion

för utrikesrepresentationen ska införas en ny paragraf, 49 §, av följande ly-
delse.

49 §

Utrikesrepresentationen ska inte tillämpa myndighetsförordningen

(2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2007:1226

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007