SFS 2007:1230 Förordning om ändring i förordningen (2007:597) om kassaregister m.m.

071230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:597) om
kassaregister m.m.;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:597) om kassaregister

m.m. ska ha följande lydelse.

1 § Skatteverket får

� medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen

(2007:592) om kassaregister m.m., och

� meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och an-

vändning av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt lagen om
kassaregister m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1230

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007