SFS 2007:1231 Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522)

071231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522);

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till jordförvärvsförordningen

(2005:522) ska ha följande lydelse.

Bilaga*

1

Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd

Stockholms län

I �steråkers kommun

Ljusterö församling

I Värmdö kommun

Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö
församlingar

I Haninge kommun

Utö, Ornö och Muskö församlingar

I Norrtälje kommun

Björkö-Arholma, Väddö, Singö,
Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna
församlingar

I Nynäshamns kommun

Torö församling

Uppsala län

I Tierps kommun

Västlands, �sterlövsta och Hållnäs
församlingar

I �sthammars kommun

Forsmarks, Börstils, Hargs och
Gräsö församlingar

I Heby kommun

Huddunge, Enåkers och Nora
församlingar

�stergötlands län

Västmanlands län

I Skinnskattebergs kommun

Samtliga församlingar

I Norbergs kommun

Karbennings församling

I Sala kommun

Möklinta församling

1 Senaste lydelse 2006:280.

SFS 2007:1231

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1231

I Fagersta kommun

Västervåla församling

I Köpings kommun

Västra Skedvi församling

Dalarnas län

I Vansbro kommun

Samtliga församlingar

I Malung-Sälens kommun

Samtliga församlingar

I Gagnefs kommun

Floda församling

I Rättviks kommun

Bingsjö-Dådrans, Boda och Ore
församlingar

I Orsa kommun

Orsa församling

I �lvdalens kommun

Samtliga församlingar

I Mora kommun

Våmhus och Venjans församlingar

I Falu kommun

Svartnäs och Envikens församlingar

I Avesta kommun

By församling

I Ludvika kommun

Grangärde och Säfsnäs församlingar

Gävleborgs län

Följande kommuner eller delar av kommuner är
omarronderingsområden

Värmlands län

I Eda kommun

Järnskogs församling

I Torsby kommun

Dalby och Norra Ny församlingar

I �&rjängs kommun

Västra Fågelviks församling

I Sunne kommun

Lysviks församling

Dalarnas län

I Vansbro kommun

�ppelbo församling

I Malung-Sälens kommun

Malungs och Lima församlingar

I Gagnefs kommun

Floda församling

I Leksands kommun

Leksands församling

I Rättviks kommun

Rättviks och Boda församlingar

I Orsa kommun

Orsa församling

I �lvdalens kommun

�lvdalens församling

I Falu kommun

Svärdsjö, Envikens och Bjursås
församlingar

I Borlänge kommun

Samtliga församlingar

I Säters kommun

Säters, Stora Skedvi och Gustafs
församlingar

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

background image

3

SFS 2007:1231

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007