SFS 2007:1231 Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522)

071231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:ELJKJM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:ELJKJM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ELJKJL+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:ELJKJK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i jordf�rv�rvsf�rordningen (2005:522);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till jordf�rv�rvsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:522) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Bilaga*</i></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�ljande kommuner eller delar av kommuner �r glesbygd</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Stockholms l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I �ster�kers kommun</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">Ljuster� f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I V�rmd� kommun</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">V�rmd�, M�ja, Djur� och N�md�<br/>f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Haninge kommun</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">Ut�, Orn� och Musk� f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Norrt�lje kommun</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Bj�rk�-Arholma, V�dd�, Sing�,<br/>V�t�, R�dmans�, Blid� och L�nna<br/>f�rsamlingar </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Nyn�shamns kommun</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">Tor� f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Uppsala l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Tierps kommun</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">V�stlands, �sterl�vsta och H�lln�s<br/>f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I �sthammars kommun</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Forsmarks, B�rstils, Hargs och<br/>Gr�s� f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Heby kommun</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Huddunge, En�kers och Nora<br/>f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>�sterg�tlands l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>V�stmanlands l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Skinnskattebergs kommun</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">Samtliga f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Norbergs kommun</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">Karbennings f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">I Sala kommun</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">M�klinta f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2006:280.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:1231</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1231</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Fagersta kommun</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">V�sterv�la f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I K�pings kommun</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">V�stra Skedvi f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Dalarnas l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Vansbro kommun</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Samtliga f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Malung-S�lens kommun</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Samtliga f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Gagnefs kommun</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Floda f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I R�ttviks kommun</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Bingsj�-D�drans, Boda och Ore<br/>f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Orsa kommun</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Orsa f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I �lvdalens kommun</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Samtliga f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Mora kommun</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">V�mhus och Venjans f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Falu kommun</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Svartn�s och Envikens f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Avesta kommun</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">By f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Ludvika kommun</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Grang�rde och S�fsn�s f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>G�vleborgs l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>F�ljande kommuner eller delar av kommuner �r <br/>omarronderingsomr�den</b></p> <p style="position:absolute;top:462px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>V�rmlands l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:488px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Eda kommun</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">J�rnskogs f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Torsby kommun</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Dalby och Norra Ny f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I �rj�ngs kommun</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">V�stra F�gelviks f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Sunne kommun</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Lysviks f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Dalarnas l�n</i></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Vansbro kommun</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">�ppelbo f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Malung-S�lens kommun</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Malungs och Lima f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Gagnefs kommun</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Floda f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Leksands kommun</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Leksands f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I R�ttviks kommun</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">R�ttviks och Boda f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Orsa kommun</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Orsa f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I �lvdalens kommun</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">�lvdalens f�rsamling</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Falu kommun</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Sv�rdsj�, Envikens och Bjurs�s <br/>f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I Borl�nge kommun</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Samtliga f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">I S�ters kommun</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">S�ters, Stora Skedvi och Gustafs<br/>f�rsamlingar</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1231</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i jordf�rv�rvsf�rordningen (2005:522);

utf�rdad den 29 november 2007.

Regeringen f�reskriver att bilagan till jordf�rv�rvsf�rordningen

(2005:522) ska ha f�ljande lydelse.

Bilaga*

1

F�ljande kommuner eller delar av kommuner �r glesbygd

Stockholms l�n

I �ster�kers kommun

Ljuster� f�rsamling

I V�rmd� kommun

V�rmd�, M�ja, Djur� och N�md�
f�rsamlingar

I Haninge kommun

Ut�, Orn� och Musk� f�rsamlingar

I Norrt�lje kommun

Bj�rk�-Arholma, V�dd�, Sing�,
V�t�, R�dmans�, Blid� och L�nna
f�rsamlingar

I Nyn�shamns kommun

Tor� f�rsamling

Uppsala l�n

I Tierps kommun

V�stlands, �sterl�vsta och H�lln�s
f�rsamlingar

I �sthammars kommun

Forsmarks, B�rstils, Hargs och
Gr�s� f�rsamlingar

I Heby kommun

Huddunge, En�kers och Nora
f�rsamlingar

�sterg�tlands l�n

V�stmanlands l�n

I Skinnskattebergs kommun

Samtliga f�rsamlingar

I Norbergs kommun

Karbennings f�rsamling

I Sala kommun

M�klinta f�rsamling

1 Senaste lydelse 2006:280.

SFS 2007:1231

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1231

I Fagersta kommun

V�sterv�la f�rsamling

I K�pings kommun

V�stra Skedvi f�rsamling

Dalarnas l�n

I Vansbro kommun

Samtliga f�rsamlingar

I Malung-S�lens kommun

Samtliga f�rsamlingar

I Gagnefs kommun

Floda f�rsamling

I R�ttviks kommun

Bingsj�-D�drans, Boda och Ore
f�rsamlingar

I Orsa kommun

Orsa f�rsamling

I �lvdalens kommun

Samtliga f�rsamlingar

I Mora kommun

V�mhus och Venjans f�rsamlingar

I Falu kommun

Svartn�s och Envikens f�rsamlingar

I Avesta kommun

By f�rsamling

I Ludvika kommun

Grang�rde och S�fsn�s f�rsamlingar

G�vleborgs l�n

F�ljande kommuner eller delar av kommuner �r
omarronderingsomr�den

V�rmlands l�n

I Eda kommun

J�rnskogs f�rsamling

I Torsby kommun

Dalby och Norra Ny f�rsamlingar

I �rj�ngs kommun

V�stra F�gelviks f�rsamling

I Sunne kommun

Lysviks f�rsamling

Dalarnas l�n

I Vansbro kommun

�ppelbo f�rsamling

I Malung-S�lens kommun

Malungs och Lima f�rsamlingar

I Gagnefs kommun

Floda f�rsamling

I Leksands kommun

Leksands f�rsamling

I R�ttviks kommun

R�ttviks och Boda f�rsamlingar

I Orsa kommun

Orsa f�rsamling

I �lvdalens kommun

�lvdalens f�rsamling

I Falu kommun

Sv�rdsj�, Envikens och Bjurs�s
f�rsamlingar

I Borl�nge kommun

Samtliga f�rsamlingar

I S�ters kommun

S�ters, Stora Skedvi och Gustafs
f�rsamlingar

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

background image

3

SFS 2007:1231

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;