SFS 2007:1234 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

071234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.