SFS 2007:1244 Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning

071244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.