SFS 2007:1250 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

071250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.