SFS 2007:1252 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

071252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.