SFS 2007:1264 Förordning om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

071264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:261) om
behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2007:261) om behandling

av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och ut-
vecklingsverksamhet ska ha följande lydelse.

14 § Försvarets radioanstalt ska tillämpa lagen (2007:259) om behandling
av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och ut-
vecklingsverksamhet och denna förordning vid all verksamhet enligt 1 och
2 §§ förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:1264

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007