SFS 2007:1270 Förordning om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

071270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.