SFS 2007:1282 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

071282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.