SFS 2007:1292 Förordning om upphävande av förordningen (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus

071292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2000:1473) om
en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och
miljöcampus;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:1473) om en samverkans-

grupp för Kiruna rymd- och miljöcampus ska upphöra att gälla den
15 januari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1292

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007