SFS 2007:1306 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

071306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2004:1222)
om försöksverksamhet med utökade möjligheter
till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt
och länsrätt;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:1222) om försöksverksam-

het med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt
och länsrätt, som gäller till utgången av år 2007

1, ska fortsätta att gälla till

och med den 31 december 2009.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2006:1356.

SFS 2007:1306

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007