SFS 2007:1307 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

071307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2005:859) om
försöksverksamhet med utökad samverkan mellan
tingsrätter i administrativa ärenden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2005:859) om försöksverksam-

het med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden, som
gäller till utgången av år 2007

1, ska fortsätta att gälla till och med den 31 de-

cember 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2006:1357.

SFS 2007:1307

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007