SFS 2007:1308 Förordning om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

071308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd

1;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030)

om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet
enligt samma lag ska vara 2,1 procent för år 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1430.

SFS 2007:1308

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007