SFS 2007:1324 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

071324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNLBJE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNLBJF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNLBJF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DNLBJF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:DNLBJF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:DNLBJE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNLBJF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLBJE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DNLBJE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DNLBJE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:1203) om <br/>redovisning av fj�rrv�rmeverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 14 och 16 �� f�rordningen (2006:1203) om re-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dovisning av fj�rrv�rmeverksamhet ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>14 � </b>En bestyrkt kopia av �rsrapporten och revisorns intyg enligt 3 kap.<br/>5 � andra stycket ellagen (1997:857) ska ges in till Energimarknadsinspek-<br/>tionen inom sju m�nader efter r�kenskaps�rets utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">Handlingarna f�r �verf�ras elektroniskt till Energimarknadsinspektionen.<br/>Med bestyrkt kopia j�mst�lls elektroniskt original.</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>16 � </b>Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. de n�rmare uppgifter som ska finnas med i en f�rvaltningsber�ttelse en-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt 10 � 3,</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">2. hur de uppgifter som avses i 11 � f�rsta stycket 2 ska redovisas,<br/>3. s�ttet f�r undertecknande av en �rsrapport som uppr�ttas elektroniskt,</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. elektronisk �verf�ring enligt 14 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2007:1324</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:1203) om
redovisning av fj�rrv�rmeverksamhet;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver att 14 och 16 �� f�rordningen (2006:1203) om re-

dovisning av fj�rrv�rmeverksamhet ska ha f�ljande lydelse.

14 � En bestyrkt kopia av �rsrapporten och revisorns intyg enligt 3 kap.
5 � andra stycket ellagen (1997:857) ska ges in till Energimarknadsinspek-
tionen inom sju m�nader efter r�kenskaps�rets utg�ng.

Handlingarna f�r �verf�ras elektroniskt till Energimarknadsinspektionen.
Med bestyrkt kopia j�mst�lls elektroniskt original.

16 � Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om

1. de n�rmare uppgifter som ska finnas med i en f�rvaltningsber�ttelse en-

ligt 10 � 3,

2. hur de uppgifter som avses i 11 � f�rsta stycket 2 ska redovisas,
3. s�ttet f�r undertecknande av en �rsrapport som uppr�ttas elektroniskt,

och

4. elektronisk �verf�ring enligt 14 � andra stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

SFS 2007:1324

Utkom fr�n trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;