SFS 2007:1326 Förordning om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

071326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNLCJC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNLCJD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNLCJD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DNLCJD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:DNLCJC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DNLCJC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DNLCJC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DNLCJD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNLCJD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLCJC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DNLCJC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DNLCJC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1988:1404) med vissa <br/>f�reskrifter enligt lagen (1956:245) om <br/>uppgiftsskyldighet r�rande pris- och <br/>konkurrensf�rh�llanden;</b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1988:1404) med vissa f�re-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet r�rande pris- och<br/>konkurrensf�rh�llanden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:410px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>Finansinspektionen f�r inh�mta uppgifter enligt lagen (1956:245) om</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppgiftsskyldighet r�rande pris- och konkurrensf�rh�llanden i fr�ga om s�-<br/>dan verksamhet som �r f�rem�l f�r myndighetens tillsyn. Energimarknads-<br/>inspektionen f�r inh�mta s�dana uppgifter i fr�ga om fj�rrv�rmeverksamhet.<br/>Konkurrensverket f�r inh�mta s�dana uppgifter i fr�ga om n�ringsverksam-<br/>het i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt 7 � n�mnda lag f�r inst�llelse inf�r myndighet ska beta-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">las av allm�nna medel enligt f�rordningen (1982:805) om ers�ttning av all-<br/>m�nna medel till vittnen, m. m.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2002:694.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:1326</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1988:1404) med vissa
f�reskrifter enligt lagen (1956:245) om
uppgiftsskyldighet r�rande pris- och
konkurrensf�rh�llanden;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1988:1404) med vissa f�re-

skrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet r�rande pris- och
konkurrensf�rh�llanden ska ha f�ljande lydelse.

1 �

1 Finansinspektionen f�r inh�mta uppgifter enligt lagen (1956:245) om

uppgiftsskyldighet r�rande pris- och konkurrensf�rh�llanden i fr�ga om s�-
dan verksamhet som �r f�rem�l f�r myndighetens tillsyn. Energimarknads-
inspektionen f�r inh�mta s�dana uppgifter i fr�ga om fj�rrv�rmeverksamhet.
Konkurrensverket f�r inh�mta s�dana uppgifter i fr�ga om n�ringsverksam-
het i �vrigt.

Ers�ttning enligt 7 � n�mnda lag f�r inst�llelse inf�r myndighet ska beta-

las av allm�nna medel enligt f�rordningen (1982:805) om ers�ttning av all-
m�nna medel till vittnen, m. m.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:694.

SFS 2007:1326

Utkom fr�n trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;