SFS 2007:1327 Förordning om ändring i kungörelsen (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar

071327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNLDBB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNLDBC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNLDBC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DNLDBC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:DNLDBB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DNLDBB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DNLDBB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DNLDBC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNLDBC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLDBB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DNLDBB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DNLDBB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i kung�relsen (1972:463) med vissa <br/>best�mmelser om elektriska svagstr�msledningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � kung�relsen (1972:463) med vissa best�m-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">melser om elektriska svagstr�msledningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>I fr�ga om svagstr�msledningar inom omr�den f�r j�rnv�gar, som</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppl�tits f�r allm�n trafik, eller f�r sp�rv�gar eller tunnelbanor, som st�r<br/>under Banverkets tillsyn, g�ller f�ljande. En luftledning f�r inte dras �ver en<br/>elektrifierad j�rnv�g, sp�rv�g eller tunnelbana, om inte Energimarknads-<br/>inspektionen medger detta. Dras en luftledning �ver en oelektrifierad j�rn-<br/>v�g, sp�rv�g eller tunnelbana, ska sp�nnvidden �ver sp�ret g�ras s� kort som<br/>m�jligt samt ledningen om m�jligt f�rl�ggas vinkelr�tt mot sp�ret. Avst�n-<br/>det fr�n den nedersta ledningstr�den till r�ls �verkant ska vara minst fem<br/>meter.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ytterligare f�reskrifter i fr�ga om anl�ggande, beskaffenhet och underh�ll</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av n�mnda slag av ledningar meddelas av Banverket. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 1997:881.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i kung�relsen (1972:463) med vissa
best�mmelser om elektriska svagstr�msledningar;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver att 5 � kung�relsen (1972:463) med vissa best�m-

melser om elektriska svagstr�msledningar ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1 I fr�ga om svagstr�msledningar inom omr�den f�r j�rnv�gar, som

uppl�tits f�r allm�n trafik, eller f�r sp�rv�gar eller tunnelbanor, som st�r
under Banverkets tillsyn, g�ller f�ljande. En luftledning f�r inte dras �ver en
elektrifierad j�rnv�g, sp�rv�g eller tunnelbana, om inte Energimarknads-
inspektionen medger detta. Dras en luftledning �ver en oelektrifierad j�rn-
v�g, sp�rv�g eller tunnelbana, ska sp�nnvidden �ver sp�ret g�ras s� kort som
m�jligt samt ledningen om m�jligt f�rl�ggas vinkelr�tt mot sp�ret. Avst�n-
det fr�n den nedersta ledningstr�den till r�ls �verkant ska vara minst fem
meter.

Ytterligare f�reskrifter i fr�ga om anl�ggande, beskaffenhet och underh�ll

av n�mnda slag av ledningar meddelas av Banverket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:881.

SFS 2007:1327

Utkom fr�n trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;