SFS 2007:1330 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

071330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNLEHP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNLEHP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:DNLEHP+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNLEHP+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DNLEHP+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DNLEJA+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLEHO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i s�kerhetsskyddsf�rordningen <br/>(1996:633);</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till s�kerhetsskyddsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1996:633) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 3 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Thomas Ericsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2007:1330</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1330</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">1</p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">F�ljande statliga myndigheter beslutar om placering i s�kerhetsklasser och<br/>om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 �.</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">Ekonomistyrningsverket,<br/>Energimarknadsinspektionen,<br/>Exportkreditn�mnden,</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2007:1145.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i s�kerhetsskyddsf�rordningen
(1996:633);

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver att bilagan till s�kerhetsskyddsf�rordningen

(1996:633) ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 3 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:1330

Utkom fr�n trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1330

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Bilaga

1

F�ljande statliga myndigheter beslutar om placering i s�kerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 �.

Ekonomistyrningsverket,
Energimarknadsinspektionen,
Exportkreditn�mnden,

1 Senaste lydelse 2007:1145.

;