SFS 2007:1356 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

071356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till presstödsförordningen (1990:524)

1

ska ha följande lydelse.

Bilaga

Kommunernas indelning i blockregioner

54:

Smedjebacken, Ludvika.

55:

Malung-Sälen, Orsa, �lvdalen, Mora.

56:

�lvkarleby, Tierp, Ockelbo, Hofors, Gävle, Sandviken.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1996:1607.

SFS 2007:1356

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007