SFS 2007:1359 Förordning om ändring i förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastruktur-program

071359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:349) om stöd till
kommuner för upprättande av IT-infrastruktur-
program;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:349) om stöd

till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram ska ha följande
lydelse.

Bilaga

Beräknat maximistöd per kommun

Kommun

Kommunnamn

Maximalt stödbelopp

nr

per kommun

2021

Vansbro

80 000 kr

2023

Malung-Sälen

80 000 kr

2026

Gagnef

80 000 kr

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:1359

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007