SFS 2007:1364 Förordning om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

071364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om Arbetsf�rmedlingens samarbete med <br/>kommuner om arbetsmarknadspolitiska program;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning har som �ndam�l att klarg�ra f�ruts�ttningarna f�r</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">att p� lokal niv� anordna arbetsmarknadspolitiska program om det efter ett<br/>upphandlingsf�rfarande skulle visa sig att n�gon annan l�mplig akt�r f�r ak-<br/>tiviteterna inte finns.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Arbetsf�rmedlingen f�r ing� �verenskommelse med en kommun om</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">kommunens anordnande av aktiviteter inom de program som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"> f�rordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och<br/> f�rordningen (2007:813) om jobbgaranti f�r ungdomar.<br/>Aktiviteterna i �verenskommelsen p�g�r l�ngst till och med den tid pro-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">grammet erbjuds.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Ekonomiskt st�d f�r merkostnader f�r l�mnas till den kommun som</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">anordnar arbetstr�ning eller f�rst�rkt arbetstr�ning enligt f�rordningen<br/>(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsf�rmedlingen f�r �ven<br/>ers�tta kommunen f�r merkostnader f�r studie- och yrkesv�gledning och<br/>jobbs�karaktiviteter med coachning som anordnas enligt f�rordningen<br/>(2007:813) om jobbgaranti f�r ungdomar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">En �verenskommelse ska ing�s p� viss tid, dock l�ngst ett �r. I �ver-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">enskommelsen ska det anges</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"> vilka m�lgrupper aktiviteterna avser,<br/> vilka aktiviteter som ska anordnas inom programmet,<br/> hur aktiviteterna ska f�ljas upp och kontrolleras, <br/> om, och i s� fall med vilket belopp, Arbetsf�rmedlingen ska ers�tta</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">kommunens kostnader enligt 3 �, och</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11"> om lokala utvecklingsavtal eller andra s�rskilda �verenskommelser tr�f-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fats som ber�r Arbetsf�rmedlingens samverkan med kommuner.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Arbetsf�rmedlingen f�r meddela de n�rmare f�reskrifter som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2007:1364</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:1364</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om Arbetsf�rmedlingens samarbete med
kommuner om arbetsmarknadspolitiska program;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Denna f�rordning har som �ndam�l att klarg�ra f�ruts�ttningarna f�r

att p� lokal niv� anordna arbetsmarknadspolitiska program om det efter ett
upphandlingsf�rfarande skulle visa sig att n�gon annan l�mplig akt�r f�r ak-
tiviteterna inte finns.

2 �

Arbetsf�rmedlingen f�r ing� �verenskommelse med en kommun om

kommunens anordnande av aktiviteter inom de program som f�ljer av

 f�rordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och
 f�rordningen (2007:813) om jobbgaranti f�r ungdomar.
Aktiviteterna i �verenskommelsen p�g�r l�ngst till och med den tid pro-

grammet erbjuds.

3 �

Ekonomiskt st�d f�r merkostnader f�r l�mnas till den kommun som

anordnar arbetstr�ning eller f�rst�rkt arbetstr�ning enligt f�rordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsf�rmedlingen f�r �ven
ers�tta kommunen f�r merkostnader f�r studie- och yrkesv�gledning och
jobbs�karaktiviteter med coachning som anordnas enligt f�rordningen
(2007:813) om jobbgaranti f�r ungdomar.

4 �

En �verenskommelse ska ing�s p� viss tid, dock l�ngst ett �r. I �ver-

enskommelsen ska det anges

 vilka m�lgrupper aktiviteterna avser,
 vilka aktiviteter som ska anordnas inom programmet,
 hur aktiviteterna ska f�ljas upp och kontrolleras,
 om, och i s� fall med vilket belopp, Arbetsf�rmedlingen ska ers�tta

kommunens kostnader enligt 3 �, och

 om lokala utvecklingsavtal eller andra s�rskilda �verenskommelser tr�f-

fats som ber�r Arbetsf�rmedlingens samverkan med kommuner.

5 �

Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

6 �

Arbetsf�rmedlingen f�r meddela de n�rmare f�reskrifter som beh�vs

f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

SFS 2007:1364

Utkom fr�n trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1364

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;