SFS 2007:1369 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

071369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor

som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges
i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas
också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Svea hovrätt

Falu

Avesta

Falun

Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Ludvika
Smedjebacken
Säter


Mora

Leksand

Mora

Malung-Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Vansbro
�lvdalen

Under Göta hovrätt

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2007:77. �ndringen är föranledd

bl.a. av att Malungs kommun byter namn den 1 januari 2008.

SFS 2007:1369

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1369

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)