SFS 2007:1379 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

071379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att bilagan till lagen (2001:1170) om

särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande ly-
delse.

Bilaga

Stödområde

Norrbottens län

: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokk-

mokks, Kalix, Kiruna, Pajala, �lvsbyns, �verkalix och �vertorneå kommu-
ner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d.
Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län

: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele,

Storumans, Vilhelmina, Vindelns och �&sele kommuner samt Fällfors, Jörns
och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län

: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Ström-

sunds, �&re och �stersunds kommuner.

Västernorrlands län

: Sollefteå och �&nge kommuner, Holms och Lidens

församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och
Trehörningsjö församlingar i �rnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län

: Ljusdals kommun.

Dalarnas län

: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och �lvdalens kommuner

samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län

: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 de-

cember 1999.

1

Bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91.

SFS 2007:1379

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1379

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)