SFS 2007:1381 Förordning om upphävande av förordningen (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

071381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:995) om
fastställande av omräknade belopp för energiskatt
och koldioxidskatt för år 2008;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:995) om fastställande av

omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008 ska upp-
höra att gälla vid utgången av december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1381

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007