SFS 2007:1382 Förordning om upphävande av förordningen (2007:993) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008

071382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:993) om
fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för
år 2008;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:993) om fastställande av

minimipunktskatt på cigaretter för år 2008 ska upphöra att gälla vid ut-
gången av december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1382

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007