SFS 2007:1426 Förordning om ändring i förordningen (2007:925) om ändring i förordningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

071426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:925) om ändring i
förordningen (2007:598) om ändring i
förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:925) om ändring i förord-

ningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska utgå.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1426

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007