SFS 2007:1430 Förordning om upphävande av förordningen (1985:733) om frivillig sjukpenningförsäkring hos Försäkringskassan

071430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1985:733) om
frivillig sjukpenningförsäkring hos
Försäkringskassan;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1985:733) om frivillig sjukpen-

ningförsäkring hos Försäkringskassan ska upphöra att gälla vid utgången av
december 2007. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för på-
gående försäkringsfall som har inträffat före upphävandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2007:1430

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007