SFS 2007:1432 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.