SFS 2007:1437 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

071437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:6px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:5px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1962:652) om Sveriges <br/>f�rfattarfond;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:17px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft15"> </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">att 4 och 6 �� f�rordningen (1962:652) om Sveri-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ges f�rfattarfond</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:17px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft15"> </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Till fonden �verf�rs av statsmedel </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11"> 1 krona och 26 �re f�r varje heml�n fr�n bibliotek av litter�rt verk i ori-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ginal,</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115"> 5 kronor och 4 �re f�r varje referensexemplar av s�dant verk,<br/> 63 �re f�r varje heml�n av litter�rt verk i �vers�ttning till eller fr�n</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">svenska spr�ket, och </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115"> 2 kronor och 52 �re f�r varje referensexemplar av s�dan �vers�ttning. <br/>�verf�ringen sker varje �r och ber�knas p� antalet heml�n och referens-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">exemplar f�r kalender�ret tre �r f�re det �r som ers�ttningen avser.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Med litter�rt verk i original enligt f�rsta stycket avses verk som upphovs-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">mannen har skrivit p� svenska eller verk av en upphovsman som har sin van-<br/>liga vistelseort i Sverige, om upphovsr�tt enligt lagen (1960:729) om upp-<br/>hovsr�tt till litter�ra och konstn�rliga verk fortfarande g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket ska till�mpas i fr�ga om �vers�ttning till eller fr�n svenska</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">spr�ket om �vers�ttarens upphovsr�tt enligt lagen om upphovsr�tt till litte-<br/>r�ra och konstn�rliga verk fortfarande g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Har ett verk tv� eller flera upphovsm�n eller �vers�ttare g�ller vad som</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">s�gs i tredje och fj�rde styckena om en av dessa uppfyller kraven. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rfattarpenning l�mnas med 76 �re f�r varje heml�n och 3 kronor</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">och 4 �re f�r varje referensexemplar. Finns det tv� eller flera ers�ttningsbe-<br/>r�ttigade upphovsm�n till ett litter�rt verk, delas f�rfattarpenningen lika mel-<br/>lan dem. N�r det g�ller litter�ra verk, som till en v�sentlig del best�r av teck-<br/>ningar, m�lningar, fotografier eller musikaliska verk, f�r dock styrelsen be-<br/>st�mma en annan f�rdelning av f�rfattarpenningen mellan � ena sidan f�rfat-<br/>tare och � andra sidan tecknare, m�lare, fotograf eller komposit�r. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">�vers�ttarpenning l�mnas med 38 �re f�r varje heml�n och 1 krona och</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">52 �re f�r varje referensexemplar. Finns det tv� eller flera ers�ttningsber�tti-</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">F�rordningen omtryckt 1979:394.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1975:1210.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2006:1444.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2006:1444.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2007:1437</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 januari 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:1437</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">gade �vers�ttare till ett litter�rt verk, delas �vers�ttarpenningen lika mellan<br/>dem. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Ers�ttning l�mnas f�r varje kalender�r och ber�knas p� antalet heml�n</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">och referensexemplar f�r kalender�ret f�re det �r ers�ttningen avser.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den ers�ttning enligt denna paragraf som f�r ett visst kalender�r sam-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">manlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 520 kronor, ska ers�tt-<br/>ningen inte betalas ut. Uppg�r ers�ttningen till mer �n 152 000 kronor, ska<br/>den minskas med 80 procent till den del den �verstiger 152 000 kronor men<br/>inte 182 400 kronor och med 90 procent till den del den �verstiger 182 400<br/>kronor. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Ers�ttning enligt denna paragraf som f�r visst kalender�r sammanlagt till-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">kommer en upphovsman avrundas ned�t till hela kronor. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Styrelsen kan best�mma att ers�ttningen till en viss upphovsman ska l�m-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">nas med h�gre belopp �n vad som f�ljer av f�rstafemte styckena. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2008. De nya best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">serna ska dock till�mpas f�r tid fr�n och med den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Knut Weibull<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1962:652) om Sveriges
f�rfattarfond;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver

att 4 och 6 �� f�rordningen (1962:652) om Sveri-

ges f�rfattarfond

1

ska ha f�ljande lydelse.

4 �

2

Till fonden �verf�rs av statsmedel

 1 krona och 26 �re f�r varje heml�n fr�n bibliotek av litter�rt verk i ori-

ginal,

 5 kronor och 4 �re f�r varje referensexemplar av s�dant verk,
 63 �re f�r varje heml�n av litter�rt verk i �vers�ttning till eller fr�n

svenska spr�ket, och

 2 kronor och 52 �re f�r varje referensexemplar av s�dan �vers�ttning.
�verf�ringen sker varje �r och ber�knas p� antalet heml�n och referens-

exemplar f�r kalender�ret tre �r f�re det �r som ers�ttningen avser.

Med litter�rt verk i original enligt f�rsta stycket avses verk som upphovs-

mannen har skrivit p� svenska eller verk av en upphovsman som har sin van-
liga vistelseort i Sverige, om upphovsr�tt enligt lagen (1960:729) om upp-
hovsr�tt till litter�ra och konstn�rliga verk fortfarande g�ller.

F�rsta stycket ska till�mpas i fr�ga om �vers�ttning till eller fr�n svenska

spr�ket om �vers�ttarens upphovsr�tt enligt lagen om upphovsr�tt till litte-
r�ra och konstn�rliga verk fortfarande g�ller.

Har ett verk tv� eller flera upphovsm�n eller �vers�ttare g�ller vad som

s�gs i tredje och fj�rde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

6 �

3

F�rfattarpenning l�mnas med 76 �re f�r varje heml�n och 3 kronor

och 4 �re f�r varje referensexemplar. Finns det tv� eller flera ers�ttningsbe-
r�ttigade upphovsm�n till ett litter�rt verk, delas f�rfattarpenningen lika mel-
lan dem. N�r det g�ller litter�ra verk, som till en v�sentlig del best�r av teck-
ningar, m�lningar, fotografier eller musikaliska verk, f�r dock styrelsen be-
st�mma en annan f�rdelning av f�rfattarpenningen mellan � ena sidan f�rfat-
tare och � andra sidan tecknare, m�lare, fotograf eller komposit�r.

�vers�ttarpenning l�mnas med 38 �re f�r varje heml�n och 1 krona och

52 �re f�r varje referensexemplar. Finns det tv� eller flera ers�ttningsber�tti-

1

F�rordningen omtryckt 1979:394.

Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1975:1210.

2

Senaste lydelse 2006:1444.

3

Senaste lydelse 2006:1444.

SFS 2007:1437

Utkom fr�n trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1437

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

gade �vers�ttare till ett litter�rt verk, delas �vers�ttarpenningen lika mellan
dem.

Ers�ttning l�mnas f�r varje kalender�r och ber�knas p� antalet heml�n

och referensexemplar f�r kalender�ret f�re det �r ers�ttningen avser.

Om den ers�ttning enligt denna paragraf som f�r ett visst kalender�r sam-

manlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 520 kronor, ska ers�tt-
ningen inte betalas ut. Uppg�r ers�ttningen till mer �n 152 000 kronor, ska
den minskas med 80 procent till den del den �verstiger 152 000 kronor men
inte 182 400 kronor och med 90 procent till den del den �verstiger 182 400
kronor.

Ers�ttning enligt denna paragraf som f�r visst kalender�r sammanlagt till-

kommer en upphovsman avrundas ned�t till hela kronor.

Styrelsen kan best�mma att ers�ttningen till en viss upphovsman ska l�m-

nas med h�gre belopp �n vad som f�ljer av f�rstafemte styckena.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2008. De nya best�mmel-

serna ska dock till�mpas f�r tid fr�n och med den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

;