SFS 2007:1443 Förordning om ändring i förordningen (2007:1031) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

071443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1031) om ändring
i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1031) om ändring i

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program att 26 § ska
utgå.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:1443

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007