SFS 2007:1444 Förordning om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

071444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:38) om
försöksverksamhet med videokonferens i allmän
förvaltningsdomstol;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2001:38) om försöksverk-

samhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

Försöksverksamhet enligt lagen (2001:25) om försöksverksamhet

med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol får bedrivas vid följande
domstolar:

Regeringsrätten
Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten i Jönköping
Länsrätten i Stockholms län
Länsrätten i Uppsala län
Länsrätten i Södermanlands län
Länsrätten i Gotlands län
Länsrätten i Västmanlands län
Länsrätten i Skåne län
Länsrätten i Hallands län
Länsrätten i Göteborg
Länsrätten i Värmlands län
Länsrätten i Gävleborgs län
Länsrätten i Jämtlands län
Länsrätten i Västerbottens län
Länsrätten i Norrbottens län
Länsrätten i �stergötlands län
Länsrätten i Jönköpings län
Länsrätten i Kronobergs län
Länsrätten i Kalmar län
Länsrätten i Blekinge län
Länsrätten i �rebro län

1

Senaste lydelse 2007:30.

SFS 2007:1444

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1444

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)