SFS 2007:1445 Förordning om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

071445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:856) om
försöksverksamhet med videokonferens i
rättegång;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1999:856) om försöksverk-

samhet med videokonferens i rättegång ska ha följande lydelse.

1 §

1

Försöksverksamhet enligt lagen (1999:613) om försöksverksamhet

med videokonferens i rättegång får bedrivas vid följande domstolar:

Högsta domstolen
Svea hovrätt
Göta hovrätt
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för �vre Norrland
Attunda tingsrätt
Nacka tingsrätt
Solna tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Nyköpings tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Falu tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Växjö tingsrätt
Kalmar tingsrätt
�rebro tingsrätt
Blekinge tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Lunds tingsrätt

1

Senaste lydelse 2007:29.

SFS 2007:1445

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1445

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ystads tingsrätt
Malmö tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Alingsås tingsrätt
Borås tingsrätt
Uddevalla tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Gävle tingsrätt
Hudiksvalls tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
�stersunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Umeå tingsrätt
Gällivare tingsrätt
Luleå tingsrätt

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)