SFS 2007:1451 Förordning om upphävande av förordningen (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

071451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1996:595) med
instruktion för Insättningsgarantinämnden;

utfärdad den 20 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:595) med instruktion för

Insättningsgarantinämnden ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1451

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007