SFS 2007:1471 Föreskrifter om ändring i Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt

071471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Föreskrifter
om ändring i Riksbankens föreskrifter (1989:61)
om rikets mynt;

beslutade den 19 december 2007.

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank att i 3 § Riksbankens föreskrifter
(1989:61) om rikets mynt

1

ordet ⬝myntningsorten⬝ ska bytas ut mot ⬝utgiv-

ningsorten⬝ samt ⬝E⬝ ska bytas ut mot ⬝S⬝.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2008.

På fullmäktiges i Riksbanken vägnar

JOHAN GERNANDT

Maria Svalfors

1

Föreskrifterna omtryckta 2001:216.

SFS 2007:1471

Utkom från trycket
den 15 januari 2008

2*

SFS 2007:1471�1475

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007