SFS 2007:240 Förordning om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

070240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg
för sjöfolk;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att i i 8 § förordningen (1979:38) om läkarintyg

för sjöpersonal orden ⬝förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöper-
sonal⬝ skall bytas mot ⬝förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöper-
sonal⬝.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:240

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007