SFS 2007:263 Förordning om upphävande av förordningen (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

070263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2001:703) om
viss behandling av personuppgifter inom
Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2001:703) om viss behandling

av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt skall
upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:263

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007