SFS 2007:269 Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

070269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet;

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om frivil-

lig försvarsverksamhet skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av
Svenska försvarsutbildningsförbundet,
Flygfältsingenjörsföreningarna,
Flygvapenfrivilligas riksförbund,
Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
Frivilliga radioorganisationen,
Frivilliga skytterörelsen,
Försvarets personaltjänstförbund,
Svenska blå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets

sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,

Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Sjövärnskårernas riksförbund,
Svenska brukshundklubben,
Svenska fallskärmsförbundet,
Svenska pistolskytteförbundet,
Svenska sportskytteförbundet,
Sveriges civilförsvarsförbund och
Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:818.

SFS 2007:269

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007