SFS 2007:301 Förordning om upphävande av förordningen (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

070301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2003:426) om
rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:426) om rehabiliterings-

utredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring skall upp-
höra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2007:301

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007