SFS 2007:302 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

070302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om
försöksverksamhet med lokala styrelser inom
grundskolan och den obligatoriska särskolan;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:605) om försöksverksam-

het med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
som gäller till och med den 30 juni 2007

1

, skall fortsätta att gälla till och med

den 30 juni 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2003:94.

SFS 2007:302

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

3

SFS 2007:276-323

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007