SFS 2007:315 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

070315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsädesförordningen (2000:1330);

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver

1

att bilaga 1 till utsädesförordningen (2000:1330)

skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Jfr kommissionens direktiv 2006/124/EG av den 5 december 2006 om ändring av rå-

dets direktiv 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av
grönsaker än utsäde och av rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av
köksväxter, (EUT L 339, 6.12.2006, s. 12, Celex 32006L0124).

SFS 2007:315

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:315

Bilaga 1

2

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Köksväxter

Allium cepa L.

Lök

� Cepa-gruppen

Schalottenlök

� Aggregatum-gruppen

Piplök

Allium fistulosum L.

Purjolök

Allium porrum L.

Vitlök

Allium sativum L.

Gräslök

Allium schoenoprasum L.

Dansk körvel

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Blekselleri

Apium graveolens L.

Rotselleri
Sparris

Asparagus officinalis L.

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

Beta vulgaris L.

Mangold
Grönkål

Brassica oleracea L.

Blomkål
Broccoli
Brysselkål
Savojkål
Vitkål
Rödkål
Kålrabbi
Rova (inklusive majrova och

Brassica rapa L.

salladskål)
Chilipeppar, paprika

Capsicum annuum L.

Friséesallat

Cichorium endivia L.

Escarolesallat
Endiviasallat eller witlof-cikoria

Cichorium intybus L.

Sallatscikoria
Rotcikoria
Vattenmelon

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.
et Nakai

Melon

Cucumis melo L.

Slanggurka

Cucumis sativus L.

Druvgurka
Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

Cucurbita maxima Duchesne

Pumpa, squash

Cucurbita pepo L.

Kronärtskocka

Cynara cardunculus L.

Kardon
Morot

Daucus carota L.

Fodermorot
Fänkål

Foeniculum vulgare Mill.

2

Senaste lydelse 2004:749.

background image

3

SFS 2007:315

Sallat

Lactuca sativa L.

Tomat

Lycopersicon esculentum Mill.

Persilja

Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill

Blomsterböna

Phaseolus coccineus L.

Buskböna

Phaseolus vulgaris L.

Störböna
Märgärt

Pisum sativum L. (partim)

Spritärt
Sockerärt
Rädisa

Raphanus sativus L.

Rättika
Rabarber

Rheum rhabarbarum L.

Svartrot

Scorzonera hispanica L.

Aubergin, äggplanta

Solanum melongena L.

Spenat

Spinacia oleracea L.

Vintersallat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Bondböna

Vicia faba L. (partim)

Sockermajs

Zea mays L. (partim)

Popmajs

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007