SFS 2007:318 om fortsatt giltighet av förordningen (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

070318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2005:55) om
elektronisk överföring av ansökningar om
studiemedel;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2005:55) om elektronisk över-

föring av ansökningar om studiemedel, som gäller till och med den 30 juni
2007, skall fortsätta att gälla till och med den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:318

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007