SFS 2007:400 Lag om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

070400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.