SFS 2007:401 Lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

070401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.