SFS 2007:404 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

070404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.