SFS 2007:405 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

070405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.