SFS 2007:406 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

070406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.