SFS 2007:407 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

070407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.