SFS 2007:409 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

070409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.