SFS 2007:410 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.